ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ คือ การจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการขั้นตอนได้ โดยไม่ผ่านบุคคลที่สองหรือสาม ซึ่งอาจมีขั้นตอนที่ยุ่งยากสักนิด ทำให้หลาย ๆ คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท อาจรู้สึกท้อแท้และล้มเลิกความคิดที่จะจดทะเบียนบริษัทไป แต่วันนี้เราจะมาสรุปขั้นตอน การจดทะเบียนบริษัทง่าย ๆ ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ที่สำคัญราคาไม่แพง มาติดตามกันได้เลยค่ะ จดทะเบียนบริษัทขั้นตอนที่ 1 : จองชื่อบริษัทก่อน การจองชื่อบริษัท คือขั้นตอนแรกที่เราต้องทำ หากเราไม่ทำการจองชื่อบริษัท จะไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ โดยสามารถยื่นจองชื่อบริษัทได้ 2 ขั้นตอนด้วยกัน ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต : ผู้ประกอบการสามารถทำการจองชื่อบริษัทได้บนเว็บไซต์ www.dbd.go.th โดยต้องทำการสมัครสมาชิก เพื่อเข้าสู่ระบบเสียก่อน ยื่นด้วยตนเอง : สามารถยื่นจองชื่อบริษัทด้วยตนเองได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจ ที่ใกล้กับเขตที่เราพักอาศัยอยู่ สำหรับผู้ประกอบการต่างจังหวัดสามารถยื่นได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หมายเหตุ : หลังจากชื่อบริษัทที่ทำการจองผ่านการตรวจสอบ และอนุญาตให้ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทได้แล้ว จะต้องจดทะเบียนบริษัทไม่เกิน 30 หลังจากชื่อผ่านการตรวจสอบ จดทะเบียนบริษัทขั้นตอนที่ 2 : เตรียมเอกสารสำคัญในการจดทะเบียน อีกหนึ่งขึ้นตอนที่สำคัญ คือ การเตรียมเอกสารและข้อมูลสำคัญ สำหรับการยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ และการจัดตั้งบริษัท รวมถึงการประชุมจัดตั้งบริษัทด้วย หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ตราสารที่ผู้จัดตั้งบริษัทได้จัดทำขึ้น เพื่อจดทะเบียนบริษัท ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ประกอบไปด้วย ชื่อบริษัท ที่ตั้งบริษัท วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท ทุน ผู้ถือหุ้น และพยาน โดยเราสามารถยื่นคำขอผ่านอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน ซึ่งในระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำขอ อย่างเช่นเลขใบจองชื่อ เป็นต้น จดทะเบียนบริษัทขั้นตอนที่ 3 : รายละเอียดการประชุมจัดตั้ง จดทะเบียนบริษัท ขั้นตอนที่ 3 จะเป็นการยื่นคำรับรองการจดทะเบียนบริษัท โดยจะต้องจัดให้มีการประชุมตั้งบริษัท โดยจะต้องมีการกำหนด วัน เวลา สถานที่ประชุม รวมถึงผู้เป็นประธานในการประชุมให้ชัดเจน เพื่อนำไปเขียนรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท ซึ่งจะมี 2 รูปแบบให้เลือก ได้แก่ รูปแบบสำเร็จรูป และกำหนดเอง โดยมีวาระในการประชุมหลัก ๆ มีดังต่อไปนี้ ข้อบังคับของบริษัท การเลือกกรรมการบริษัท รวมถึงอำนาจของกรรมการ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี (ซึ่งจะต้องระบุค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สอบบัญชีด้วย) ข้อมูลผู้เริ่มก่อการ ข้อมูลผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ค่าตอบแทนต่าง ๆ จดทะเบียนบริษัทขั้นตอนที่ 4 : ยื่นจดทะเบียนบริษัทผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเราเตรียมข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้นำข้อมูลทั้งหมดมากรอกผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งจะต้องทำการลงทะเบียน และยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเสียก่อน การกรอกข้อมูลจะเป็นไปตามขั้นตอนคุณสามารถใส่รายละเอียดต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ลงในระบบได้เลย นอกจากข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ยังมีรายละเอียดลูกจ้าง ผู้รับเหมา ระบุสินค้าและบริการ เอกสารประกอบการจดทะเบียนบริษัท เช่น แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน สำเนารายงานการประชุม รายชื่อผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าซื้อหุ้น หรือเอกสารอื่น ๆ หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จคลิก “ยืนยันคำขอ” แล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียนในการจดทะเบียนบริษัทต่อไป หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารที่ใส่ในระบบต้องเป็นไฟล์ PDF
ศูนย์รวมสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี บริการด้านบัญชี โดยสำนักงานบัญชีคุณภาพ‎
ศูนย์รวมบริษัทรับทำบัญชี สำนักงาน บัญชี บริการด้านบัญชี บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท k cyber for sme งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ บริการด้านทะเบียน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล ห้างร้านต่างๆ จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริการวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีภายใน รับ ตรวจสอบบัญชี งบการเงิน วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต